เว็บตรง ขร. ยื่นหนังสือด่วน ถึง กทม. ขอให้ทบทวน ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เว็บตรง ขร. ยื่นหนังสือด่วน ถึง กทม. ขอให้ทบทวน ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

กรมการขนส่งทางราง ทำหนังสือด่วนถึง ปลัด กทม. เว็บตรง ให้พิจารณา ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ใหม่ เพราะสร้างภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชน ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว – นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรุงเทพมหานคร

ตามประกาศที่อ้างถึง เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน 104 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของ กทม. ตามประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน จึงขอให้ กทม. พิจารณาอย่างรอบคอม รัดกุม โดยขอให้ทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าว และขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม (คค.) และ กทม. บูรณาการร่วมกันในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ ขร. จะเสนอ คค. ในฐานะหน่วยงานที่ ครม. มอบหมายหารือร่วมกับ กทม. โดยเร็วต่อไป เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรุงเทพมหานครด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศเพื่อปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายอยู่ที่ 104 บาท โดยมีการแบ่ง 4 ช่วงดังนี้

ช่วงสัมปทานของบีทีเอส (หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน) ค่าโดยสาร 16-44 บาท

ส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคต ค่าโดยสาร 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า 15-33 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

ศิริราช แจงปม เจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสคนไข้ติด โควิด

รงพยาบาล ศิริราช ได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่มี เจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสคนไข้ติด โควิด ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ 

รศ.นพ.นริศ กิจรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงกรณีบุคลากร รพ.ศิริราช ติดโควิด-19 ว่า ผู้ที่ติดเชื้อใน รพ.ศิริราช ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่ได้ติดจากคนไข้ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเอกสาร ที่ติดเชื้อจากชุมชนที่อยู่อาศัย

ส่วนสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ตรวจชิ้นเนื้อทางการแพทย์ และส่วนรับส่งร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิต ไม่ใช่ตึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ดังนั้น ขอให้ผู้มารับบริการมั่นใจได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย อีกทั้ง รพ.ศิริราชมีมาตรฐานในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างดี

ส่วนผู้ติดเชื้อเบื้องต้น 4 ราย ได้ทำการรับไว้ใน รพ.แล้วและผู้มีเสี่ยงต่ำ 60 คน ได้ทำการกักกันโรคแล้ว แต่ยังต้องรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากคณบดีศิริราชต่อไป

วัดไทยในสหราชอาณาจักรรายงานว่า หญิงไทยในเวลส์ เสียชีวิตจากโรค โควิด โดยทางวัดได้จัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว

เพจเฟซบุ๊ก วัดสังฆปทีป เเคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจให้กับหญิงไทยรายหนึ่ง ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศเวลส์ เมื่อช่วงวันที 17 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยทางวัดได้จัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวในวันที่

ขณะนี้ประเทศเวลส์มียอดผู้ป่วยโรคโควิดสะสมอย่างน้อย 180,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสแล้วมากกว่า 4,000 ศพ

เนื่องด้วยการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง กรมการปกครอง จึงได้มีการยกเว้น-ลด ในส่วนของ ค่าธรรมเนียม ในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตร ปชช.) และ ทะเบียนราษฎร ในพื้นที่ 28 จังหวัด

กรมการปกครอง ได้มีการดำเนินการลด และยกเว้นในส่วนของ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตร ปชช.) และ ทะเบียนราษฎร ภายในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ หรือพื้นที่สีแดง ทั้งหมด 28 จังหวัด เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง