เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 8 มีนาคม วันสตรีสากลโลก (International Women’s day )

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 8 มีนาคม วันสตรีสากลโลก (International Women’s day )

ย้อนกลับไปอดีต วันสตรีสากลโลกนิยม เดิมเรียกว่า (วันสตรีแรงงานสากล) เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ  เรามาย้อนประวัติความเป็นมาว่ามีส่วนสำคัญยังไงกับชาวยุโรป ชาวตะวันออกบางภูมิภาค  ส่วนมากจะเป็นวันเฉลิมฉลอง  สตรีชาวยุโรป ซึ่งให้ความเคารพแก่สตรี  วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ใด้กลายเป็นวัฒนธรรมส่วนสำคัญของชาวยุโรป สตรีสากล ( International woman’s day )ซึ่งก็คล้ายๆกันกับวัน แม่ หรือ วันวาเลนไทน์  ซึ่งละลึกถึงความเข้มแข็ง ผู้ที่เป็นเพศแม่ ต่อสู้เพื่อสิทธิเท่าเทียมของตัวเองในการทำงานเพื่อค่าแรงให้เทียบเท่ากับเพศชาย และยังปกป้องความยุติธรรมในการใช้แรงงานเด็กอีกด้วย

วันสตรีสากล เริ่มต้นขึ้น เมื่อวันที่ 8 มี.ค 2400 (1857) เกิดขึ้นจากหญิงสาวกรรมกรใช้แรงงาน  

ในโรงงานทอผ้า ที่รัฐนิวยอก สหรัฐอเมริกา  พากันออกมาประท้วง สิทธิเสรีภาพสตรีของตนเองในการทำงาน  เพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าแรงเพิ่มมากขึ้น  แต่ไม่เป็นผล เพราะมีคนลอบวางเพลิงโรงงานทอผ้าที่พวกเธอชุมนุมประท้วงนายจ้าง ทำให้กลุ่มแรงงานหญิงเสียชีวิตถึง 119 คน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่ 8 มี.ค พ.ศ 2400 ต่อมา กลุ่มแรงงานสตรีชาวยุโรป ตะวันออก ยังคงไม่เลิกความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ของตนเอง

วันที่ 8 มี.ค พ.ศ 2450 (1907) กรรมกรหญิงที่ ชิคคาโก สหรัฐอเมริกา ทนไม่ไหวกับนายจ้าง ที่ กดขี่ ข่มเหง ทารุณ และใช้แรงงานพวกเธอเยี่ยงทาส  โดยทำงานวันล่ะ 16-17 ชม.ต่อวัน โดยที่ไม่มีวันหยุด -ไม่มีประกันคุ้มครอง จึงทำให้ผู้หญิงหลายคน เจ็บ ป่วย ไม่สบาย ล้มตายไปในเวลาอันรวดเร็ว แต่กลับใด้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และถ้าสตรีที่ตั้งครรภ์ ก็จะโดนไล่ออกทันที ความอัดอั้นเกินทนนี้ ทำให้คราร่า เซทคิน นักการเมืองสตรีสังคมนิยม ชาวเยอรมัน ระดมเหล่าสตรีกรรมกรที่ใช้แรงงาน นัดหมายกันในวันที่ 8 มี.ค พ.ศ 2450( 1907)  เรียกร้องให้นายจ้าง ลดเวลาการทำงาน เหลือ 8 ชม. และให้นายจ้าง ปรับปรุงสวัสดิการณ์ ทุกอย่าง และยังเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งอีกด้วย  ถึงแม้ว่าการเรียกร้องนี้ยังไม่เป็นผล  เพราะผู้หญิงหลายๆคนที่ไปประชุมถูกจับกุมหลายคน แต่หลายๆประทศในยุคนั้น ก็สนับสนุนการกระทำของ คราร่า เซทคิน และเป็นการกระทำให้ผู้หญิงตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น

ต่อมาอีก 1 ปี 8 มี.ค พ.ศ 2451(1908) ผู้หญิงกว่า 15000 คน  รวมตัวกันอีกครั้ง ที่นิวยอก สหรัฐอเมริกา  เรียกร้องให้หยุดการใช้แรงงานเด็ก โดยมีค่าขัวญ ในการรณรงค์ นี้ว่า -ขนมปังกับดอกกุหลาบ  – หมายถึงการใด้รับอาหารที่เพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนมาถึง 8 มี.ค พ.ศ 2453 (1910) ความพยายามของพวกเธอ ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีกลุ่มสตรี ทั้งหมด 17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม สตรีสังคมนิยม ที่ประเทศเดนมาร์ค โดยยอมให้ลดเวลาทำงาน เหลือ 8 ช.ม และอีก 8 ช.ม เป็นเวลาพักผ่อน  และพร้อมทั้งยังใด้ค่าแรงเทียบเท่ากับผู้ชาย และมีการคุ้มครองแรงงานสตรี และแรงงานเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี จึงเป็นวันสตรีสากล.

กรมการค้าภายในโต้ แจกหน้ากากอนามัยร้านขายยา ตามที่ตกลงไว้ วันละ 25,000 ชิ้น

กรมการค้าภายใน หน้ากากอนามัย – สืบเนื่องจากประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ว่า สมาคมไม่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 25,000 ชิ้น ตามที่ปรากฎข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประชุมร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย มีการตกลงร่วมกันที่จะให้ความสำคัญกับสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแลและได้รับหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเป็นกลุ่มแรก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีองค์การเภสัชกรรมและองค์การอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนผู้บริโภคทั่วไปมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ในที่ประชุมได้จัดสรรหน้ากากอนามัยตามระดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้นำหน้ากากอนามัยไปจัดสรรจำนวน 700,000 ชิ้นต่อวัน และกระทรวงพาณิชย์ 500,000 ชิ้นต่อวัน

การจัดสรรดังกล่าวร้านขายยายังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 ชิ้น ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้จัดส่งหน้ากากทั้งที่เป็นหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์ (Surgical mask) และหน้ากากอื่นๆ เช่น หน้ากากคาร์บอน N95 ให้กับร้านขายยากว่า 700,000 ชิ้น โดยจำนวนดังกล่าวสามารถยืนยันได้จากการที่กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำโรงงานผู้ผลิตทั้ง 11 ราย เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าโรงงานผู้ผลิตได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับร้านขายยาตามที่มีการตกลงกันไว้

กรณีนี้ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีความสะดวกในการที่จะจัดส่งให้ร้านขายยาโดยตรงเนื่องจากสมาคมเป็นนิติบุคคลที่ไม่สามารถทำการค้าได้การทำนิติกรรมการซื้อขายอาจมีปัญหาด้านกฎหมายจึงเลือกใช้วิธีการส่งให้กับร้านขายยาโดยตรงแทน จึงขอชี้แจงให้ได้รับทราบทั่วกัน และขอให้สมาคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

กลับจากประชุม ผมไปงานเลี้ยง ชนอ.ม้งต้องไปร่วมวางแผนกับแผนกอื่นๆ และรายงานการประชุม ให้พี่ต๊อกฟัง เลยถูกพี่ต๊อกขอให้เปลี่ยนคนบิน จากเดิม ผม ม้ง และปุ้ม หัวหน้าลูกเรือ เพราะแกบอกว่า ถ้าพวกพี่โดนกัก จะทำไง…เพราะสามคนไปด้วยกัน ใครจะทำงาน เพราะทั้ง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ไปกันหมด ซึ่งเรื่องนี้ ผมคุยกะม้งแล้วว่า มันไม่ควรไป แต่ผมไปได้ เพราะงานผม อยู่ไหนก็ทำได้ ส่วนม้ง ต้องร่วมประชุมเรื่องสำคัญบ่อยๆ สรุปคือ ม้งคอยติดต่อกับกงสุล ทีมคุณหมอ แผนกต่างๆภายในแอร์เอเชีย คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์นั่นเอง สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง