Sports Bon Ton: โปรแกรมกีฬาแบบรวมในมาซิโดเนีย

Sports Bon Ton: โปรแกรมกีฬาแบบรวมในมาซิโดเนีย

Sports Bon Ton เป็นโปรแกรมกีฬาแบบรวมในมาซิโดเนียซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เกมและกีฬาแบบดั้งเดิมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมในผู้ทุพพลภาพทุกวัยและเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าร่วมวินัยกีฬาหรือใช้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น .

คนพิการมีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกที่เท่าเทียม

กันของสังคมที่รับรองโดยอนุสัญญา ซึ่งรวมถึงความเป็นอิสระ การสนับสนุนในการสร้างคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วม และระดับการรับรู้ของชุมชนที่พวกเขาอยู่ กีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนช่วยให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้ชีวิตของพวกเขาน่าสนใจยิ่งขึ้น บรรเทาความตึงเครียด และมีส่วนในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเอกสารไวท์เปเปอร์ด้านกีฬาประจำปี 2553 ของคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่าความต้องการด้านกีฬาและการออกกำลังกายของคนพิการยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้ คนพิการไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับโอกาสเดียวกันในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบกีฬาและการศึกษา เราในฐานะองค์กรจึงได้เริ่มโครงการชื่อ “กีฬาบอนต้น” เพื่อการรวมตัวทางสังคมของคนพิการผ่านเกมกีฬาแบบดั้งเดิม

Sports Bon Ton ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางศีลธรรมในการเล่นกีฬาและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติที่ดีทั้งต่อคู่ต่อสู้และต่อตนเอง จุดมุ่งหมายของโครงการคือการใช้เกมและกีฬาแบบดั้งเดิมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมในคนพิการทุกวัยและเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าร่วมวินัยกีฬาหรือใช้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นส่วนแรกของโครงการนี้รวมถึงโปรแกรมกีฬาและพลศึกษาที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับคนพิการ รวมถึงเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ที่อยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับผู้ทุพพลภาพ โปรแกรมนี้มีการใช้กีฬาหลายประเภท เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ว่ายน้ำและโบว์ลิ่ง และเกมแบบดั้งเดิม เช่น การเล่นเชือกและมัสยิด  

สำหรับส่วนที่สองของโครงการนี้ 

เราดำเนินโครงการอาสาสมัครสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องการทำงานกับคนพิการ ผ่านโครงการอาสาสมัคร เราพัฒนาค่านิยมทางสังคม เช่น กระบวนการทางสังคม การดูแลและช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในสังคมส่วนสุดท้ายของโครงการประกอบด้วยโปรแกรมพลศึกษาที่ดัดแปลงเป็นรายบุคคลสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสกับประโยชน์โดยตรงของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาแต่ละประเภทได้ดีขึ้น ส่วนนี้ของโครงการทำให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีพื้นที่ในการพัฒนาความสามารถตามเป้าหมายส่วนตัวและทางกายภาพและความเป็นไปได้ ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะยนต์ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา และได้รับทักษะใหม่และมีประโยชน์ในด้านกีฬา

รูปแบบการศึกษาด้านกีฬาที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง โครงการนี้ช่วยให้แต่ละคนที่มีความต้องการเฉพาะมีความเป็นอิสระและรวมอยู่ในระบบกีฬา นอกจากนี้ยังแสดงให้คนอื่นๆ เห็นว่ามีความเป็นไปได้และโอกาสมากมายสำหรับคนพิการ  ผู้เข้าร่วมจะเอาชนะความกลัว ต่อสู้กับอคติ และทำลายอุปสรรคผ่านกีฬา การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความสามารถต่างกันจะทำให้คนอื่นเปลี่ยนทัศนคติได้ โมเดลกีฬาทางสังคมนี้เน้นการสร้างเงื่อนไขในสังคมที่คนพิการเข้าสังคมแทนที่จะแยกพวกเขาออกจากกันและสร้างโครงสร้างที่เหมาะกับทุกคน

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Sports Bon Ton คือการที่เราไม่ต้องละอายใจกับความหลากหลายของพวกเขา – คนพิการมารวมตัวกันและสนุกสนานกับการพบปะสังสรรค์ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา เติบโต มีสุขภาพที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จด้านกีฬามากขึ้น แม้ว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะยาวนาน แต่การใช้กีฬาเพื่อคนพิการ เราจะประสบความสำเร็จในการทำให้สังคมดีสำหรับแต่ละคนDr. Ivan Anastasovski เป็นศาสตราจารย์เต็มเวลาที่คณะพลศึกษา กีฬาและสุขภาพที่ Saints Cyril และ Methodius University ในสโกเปีย ประเทศมาซิโดเนีย เขายังเป็นประธานของสมาคมเพื่อการริเริ่มเพื่อการพัฒนาและสถาบันภูมิยุทธศาสตร์การกีฬา GLOBAL

credit : comcpschools.com companionsmumbai.com comunidaddelapipa.com cubecombat.net daanishbooks.com debatecombat.com discountvibramfivefinger.com dodgeparryblock.com dopetype.net doubleplusgreen.com