เตรียมพร้อม! พระเยซูกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้

เตรียมพร้อม! พระเยซูกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้

ไฟที่กำลังลุกโชนในขณะที่เราพูด เริ่มต้นใกล้กับ “เอล์มส์ฮาเวน” บ้านหลังสุดท้ายของเอลเลน จี. ไวท์ บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้เซนต์เฮเลนาอยู่ในเส้นทางของไฟโดยตรง ที่ถูกคุกคามเช่นกันคือ Adventist Health St. Helena โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจาก Elmshaven ขึ้นไปบนภูเขา Howell Mountain คือ Pacific Union College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา Seventh-day Adventist ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2425 หน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดถูกอพยพออกไปพร้อมกับพื้นที่โดยรอบ 

ในขณะที่บันทึกนี้ เรายังไม่ทราบผลของไฟไหม้

 แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ฉันขอให้คุณอธิษฐานเผื่อคนที่รักในชุมชน Napa Valley ตอนบนที่กำลังประสบกับผลกระทบอันเลวร้ายของไฟนี้

แม้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดหลายเหตุการณ์จะไม่สงบ — ซึ่งเกิดขึ้นมาทีละเหตุการณ์ — เราไม่ควรแปลกใจ ภัยพิบัติและอื่นๆ เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะอยู่บนโลก พระเยซูเองทรงบอกเราว่าควรคาดหวังอะไรในยุคสุดท้าย “และจะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินความทุกข์ระทมของบรรดาประชาชาติด้วยความฉงนสนเท่ห์ ทะเลและคลื่นคำราม จิตใจของมนุษย์ก็ท้อถอยด้วยความกลัวและความคาดหวังถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน เพราะอำนาจแห่งสวรรค์จะสั่นสะเทือน”“บัดนี้ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น จงเงยหน้าขึ้นและเงยหน้าขึ้น เพราะการไถ่บาปของท่านใกล้เข้ามาแล้ว”

เพื่อน ๆ ฉันเชื่ออย่างเต็มที่ว่าพระเยซูกำลังจะมาในไม่ช้านี้ ถึงเวลาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะได้รับการหนุนใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาในไม่ช้า เราได้รับการบอกเล่าในประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร เล่มที่ 9: “ในความหมายพิเศษ เหล่าเซเวนต์เดย์แอดเวนต์ถูกกำหนดให้อยู่ในโลกนี้ในฐานะผู้เฝ้ายามและผู้ถือแสงสว่าง พวกเขาได้รับมอบหมายคำเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่กำลังจะพินาศ แสงวิเศษจากพระวจนะของพระเจ้าส่องแสงอยู่บนพวกเขา พวกเขาได้รับงานนำเข้าที่เคร่งขรึมที่สุด นั่นคือการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสาม ไม่มีงานอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่ง พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาดูดซับความสนใจของพวกเขา ความจริงที่เคร่งขรึมที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยฝากไว้ได้มอบให้เราเพื่อประกาศต่อโลก การประกาศความจริงเหล่านี้ให้เป็นงานของเรา โลกจะได้รับการเตือน และคนของพระเจ้าจะต้องแน่วแน่ต่อความไว้วางใจที่มอบให้พวกเขา . . . (น.19). 

ถึงเวลาแล้ว เพื่อนๆ ที่รัก ที่จะให้แสงสว่างของเราฉายแสงเพื่อพระองค์

 ผมขอสนับสนุนให้คุณอธิษฐานขอการทรงนำและการชี้นำจากพระเจ้าว่าคุณสามารถเข้าถึงผู้อื่นเพื่อพระองค์ได้ดีที่สุดเพียงใด ท่านที่รัก เรารู้ว่าเรากำลังเข้าสู่จุดสิ้นสุดของเวลา เรารู้ว่าเราไม่สามารถหาทางผ่านไปได้ เว้นแต่เราจะพึ่งพาคุณโดยสิ้นเชิง เว้นแต่เราจะเข้าใจว่าข่าวสารที่เราจะมอบให้กับโลก ข่าวสารจากทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสามนั้นไม่ได้ถูกประทานผ่านอำนาจของเรา แต่โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราพึ่งพา ขณะที่เราเผชิญกับหายนะมากมาย ความท้าทายมากมาย ความแตกแยกและความยากลำบากมากมายระหว่างผู้คน ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงจับใจเรา ให้เราเป็นพยานอย่างแท้จริงในยุคสุดท้ายนี้ เข้ามาใกล้เรา บัดนี้ พระเจ้าข้า เรายอมเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์ และเราขอบพระคุณ สำหรับความหวังที่เรามีในพระเยซูเร็ว ๆ นี้จะกลับมาในพระนามของพระคริสต์ เราขอสิ่งนั้นเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายทุกวัน จงอยู่ใกล้พระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงดูแลคุณทุกช่วงเวลาของวัน เรารู้สึกขอบคุณที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง เราขอบคุณพระเจ้าและรัฐบาลที่ช่วยเหลือกลุ่มคริสตจักรให้มาพบกันในวันสะบาโต ขอให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเสรีภาพทางศาสนาของคริสตจักรของพระเจ้า ในขณะที่คุณยังคงเป็นพลเมืองที่มีน้ำใจและช่วยเหลือชาวบุรุนดีต่อไป ครอบครัวคริสตจักรโลกของคุณสนใจในกิจกรรมของคุณและเห็นความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ เราจะอธิษฐานเผื่อคุณ หมั่นศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์อย่างระมัดระวัง ช่างเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่จะประกาศข้อความการเคลื่อนไหวของการจุติครั้งสุดท้ายของวิวรณ์ 14 และวิวรณ์ 18 ที่เรียกผู้คนมาสู่การนมัสการที่แท้จริงของพระเจ้าและแบ่งปันข่าวประเสริฐและความชอบธรรมอันเป็นนิจของพระองค์ 

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศบุรุนดีและผู้นำที่ได้รับมอบหมายต่อไป พระเจ้าจะทรงนำทางเมื่อเราทุกคนยอมจำนนต่อการนำของพระองค์ในชีวิตของเราและชีวิตของประเทศบุรุนดี เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในด้านเสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพทางมโนธรรมสำหรับพลเมืองบุรุนดี และแน่นอนว่าเราต้องการให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นเช่นนั้น เสรีภาพทางศาสนาเป็นหนึ่งในรากฐานของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าในโลก อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าต่อไปในอนาคต แล้วพระองค์จะทรงอวยพรคุณและบุรุนดีในทางที่ยอดเยี่ยม

ทูลขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือคุณในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วประเทศระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมใน Total Member Involvement ผ่านการเผยแพร่ส่วนตัวและการประกาศสู่สาธารณะ ให้เราอธิษฐานขอฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้งานของพระเจ้าในโลกสำเร็จ และเราจะได้เห็นพระเยซูเสด็จมาและพาเรากลับบ้านไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์ รักษาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าในขณะที่คุณมีส่วนร่วมในแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรโลกที่เรียกว่า “เข้าถึงโลก — ฉันจะไป!” โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะตอบสนองพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไป” และขอสนับสนุนทุกท่านให้ทำเช่นเดียวกันกับที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐในละแวกใกล้เคียงและนำพระพรจากพระเจ้ามาสู่ประเทศบุรุนดี ขอให้มั่นใจในคำอธิษฐานของเราเมื่อเราเข้าใกล้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในไม่ช้า เราจะอธิษฐานเผื่อคุณ 

ขอให้กำลังใจกับสิ่งที่พระเยซูตรัสในวิวรณ์ 22:20 ว่า “…..เราจะมาโดยเร็วแน่” พระเยซูกำลังจะเสด็จมาในเร็วๆ นี้ และเป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ทุกวันในการเป็นพยานส่วนตัวเพื่อพระองค์! ในการรวบรวมงานเขียนที่เป็นประโยชน์ของเอลเลน จี ไวท์ใน “การรับใช้ของคริสเตียน” เราอ่านถ้อยคำให้กำลังใจต่อไปนี้ในหน้า 78—- “สมาชิกคริสตจักร…..พร้อมเสมอที่จะกระโจนเข้าสู่การปฏิบัติโดยเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ . ที่ใดก็ตามที่เราเห็นงานที่รอให้ทำ เราต้องลงมือทำ โดยมองหาพระเยซูตลอดเวลา…..หากสมาชิกคริสตจักรทุกคนเป็นมิชชันนารีที่มีชีวิต และลิ้น”

ในความสัมพันธ์ประจำวันของคุณกับพระเจ้า ขอให้คุณเป็นประจักษ์พยานอันทรงพลังสำหรับพระเจ้าในครอบครัว เพื่อนบ้าน และประเทศชาติของคุณ พระเจ้าจะทรงใช้คุณในวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชี้ผู้คนไปที่เชิงกางเขนและอำนาจของพระคริสต์ที่จะช่วยเราให้รอดโดยพระโลหิตและพระคุณของพระองค์……และพันธกิจของมหาปุโรหิตของพระองค์เพื่อเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสวรรค์ เพ่งสายตาไปที่พระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักต่อผู้อื่นในบุรุนดี ขณะที่คุณประกาศอย่างมีความสุขว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้

credit: oldladytitties.com nsyncwebguide.com free-twitter-backs.com PersonalTouchWebsites.com horotwitz.com invertercarepayyannur.com looterproductions.com jupiterwebcasts.com ParisWebJob.com QuestWebStudio.com